Skip to main content

Tannregulering og behandling

Litt om tannregulering

Ved første besøk har vi en kort samtale om hva man ønsker å få hjelp til. Vanligvis tas det et røntgenbilde, og bittet bør undersøkes. Det gis en orientering om behandlingsbehovet, hvilken type tannregulering som er aktuelt, behandlingstiden og behandlingskostnader.

Neste steg, hvis man ønsker behandling, er å ta fotos og lage modeller av tennene. Disse brukes for å planlegge behandlingen og tannreguleringen mer nøye. På klinikken vår bruker vi en digital skanner (3shape trios) så man slipper å ta avtrykk av tennene.

Det gis alltid en skriftlig behandlingsplan med kostnadsoverslag før behandling med tannregulering startes.

Tannregulering og behandling av barn og ungdom

Barn og ungdom som skal gjennomføre tannbehandling bør følges av foresatte til konsultasjoner og ved starten av behandlingen.

Tannregulering og behandling av voksne

Mange voksne erfarer en økende trangstilling i underkjevens front med årene. Dessverre er dette en nokså vanlig «aldersforandring.» Dette kan rettes på, og behandlingen er som regel enklere enn ev. tidligere regulering man husker fra ungdommen (der målet var å korrigere en mer komplisert bittfeil).

Mange voksne ønsker å regulere tenner uten at det synes og Invisalign og Win er ulike typer ‘usynlig’ regulering som kan tilbys.

Voksne trenger ikke ha med henvisning fra sin faste tannlege for en konsultasjon, men vi setter pris på et godt samarbeid med din tannlege ved tannbehandling.

Hva er en kjeveortoped / reguleringstannlege?

Innenfor tannlegefaget finnes det flere spesialiteter, og en av de er kjeveortopedi. Kjeveortopedi har som mål å diagnostisere og behandle tennenes eller kjevenes stilling. Behandling kan utføres i alle aldre, men det er ofte bedre muligheter for å rette enkelte bittfeil hos barn, fordi de forstatt vokser.

For å bli spesialt i kjeveortopedi må man først ta en 5-åring tannlegeutdannelse etterfulgt av en 3-årig videreutdanning i kjeveortopedi. Under videreutdanningen lærer man å behandle mange forskjellige bittfeil, og å samarbeide med andre spesialiteter for å oppnå en helhetlig tannbehandling.

Ved å velge en spesialist i kjeveortopedi har man mulighet til å få refusjon for behanding, dersom det er aktuelt (se Helfo.no).

De vanligste bittfeilene som reguleringstannleger behandler

Overbitt (tennene i overkjeven biter langt foran tennene i underkjeven)
Trangstillinger og tenner som har feil frembruddsretning
Kryssbitt
Manglende permanente tenner

Hvordan rettes bittfeil eller skjeve tenner?

Det er flere ulike behandlingsmåter for bittfeil eller skjeve tenner.
Gom: Dette er en tannregulering som man tar av og på selv, den sitter på tennene ved hjelp av en bøyle og et par klammere. Egner seg best for barn som fortsatt har melketenner å miste, og brukes oftest for å rette på kryssbitt eller lage mer plass i tannbuen.

Fast regulering: Dette er klosser (brackets) som sitter på hver tann, med en streng som sklir gjennom klossene. Klossene kan være grå (metall) eller gjennomsiktig (porselen/plast). Når buen sklir gjennom klossene beveger tennene seg langsomt. Påk klinikken brukes Damon Q og Damon Clear brackets.

Lingual regulering: Dette er fast tannregulering, men sitter på baksiden av tennene så det ikke synes fra utsiden.

Gjennomsiktige skinner: Kalles ofte «aligners» og Invisalign er det mest kjente merket, som også brukes på denne klinikken.

Valg av reguleringstype baseres på individuelle behov og ønsker, samt bittfeilen.

Etter behandling

Tenner kan flytte på seg etter endt regulering. For å motvirke dette finnes det ulike løsinger. Mest vanlig er det å lime en gulltråd på baksiden av fortennene og å sove med en gjennomsiktig skinne på natten.

Ta kontakt

Etter behandling

Tenner kan flytte på seg etter endt regulering. For å motvirke dette finnes det ulike løsinger. Mest vanlig er det å lime en gulltråd på baksiden av fortennene og å sove med en gjennomsiktig skinne på natten.

Pris på tannbehandling og tannregulering

Det er først mulig å gi en kostnadsoverslag etter en undersøkelse av bittet, og prisen for behandling påvirkes i stor grad av hvor mye refusjon man kan få dekket fra Helfo via refusjon. Det vil derfor være unøyaktig å forsøke å angi priser for en reguleringsbehandling på nettsiden – ta gjerne kontakt så skal vi prøve å svare så godt vi kan.

Tannklinikken vår finner du sentralt på Majorstuen i Oslo. Avtal gjerne en konsultasjon med oss og en hyggelig prat.

Ta kontakt