Skip to main content

Behandling

Første konsultasjon:

Ved første besøk tas det vanligvis et røntgenbilde, og bittet undersøkes.

Det gis en orientering om behandlingsbehovet, hvilken type regulering som er aktuelt, behandlingstiden og kostnader.

Neste steg, om man ønsker behandling, er å ta fotos og lage modeller av tennene. Disse brukes for å planlegge behandlingen mer nøye.
(Vi bruker en digital skanner så man slipper å ta avtrykk av tennene)

Det gis alltid en skriftlig behandlingsplan med kostnadsoverslag før behandlingen startes. Det er først mulig å gi en kostnadsoverslag etter en undersøkelse av bittet, og prisen for behandling påvirkes i stor grad av hvor mye refusjon man kan få dekket fra Helfo via refusjon. Det vil derfor være unøyaktig å forsøke å angi priser for en reguleringsbehandling på nettsiden – ta gjerne kontakt så skal vi prøve å svare så godt vi kan.

Barn og ungdom bør følges av foresatte til konsultasjoner og ved starten av behandling.

Voksne trenger ikke ha med henvisning fra sin faste tannlege for en konsultasjon, men vi setter pris på et godt samarbeid med din tannlege.

Mange voksne ønsker å regulere tenner uten at det synes. Invisalign og Win er ulike typer ‘usynlig’ regulering som kan tilbys.

Ta kontakt