Skip to main content

Retinerte hjørnetenner

Av 10. november 2021Blogginnlegg

En retinert tann er en tann som ligger gjemt i kjeven og ikke bryter frem på vanlig måte. Årsaken kan være at tannanlegget er plassert feil eller at det er noe som står i veien – et frembruddshinder.

Ved første besøk hos reguleringstannlegen kartlegges behandlingsbehovet og det stilles en diagnose. Videre lages det en behandlingsplan med nødvendig dokumentasjon, som for eksempel røntgenbilder, kliniske bilder og studiemodeller. Det kreves en kombinasjon av kirurgisk og kjeveortopedisk behandling.

Den kirurgiske delen innebærer å lage en åpning inn til tannen slik at det kan limes en lenke til den retinerte tannen. Den kjeveortopediske delen av behandlingen er å feste lenken i tannregulering og langsomt lede tannen frem i tannbuen, i riktig retning.

Prosessen er tidkrevende og tar som regel 1,5-2 år.

De fleste oppnår et vellykket resultat med denne type behandling, men det er en liten fare for at nabotenner kan bli skadet eller at tannen ikke lar seg flytte.

Dersom lenken skulle løsne under behandlingen er det viktig å ta kontakt med reguleringstannlegen raskt.

Nina Torgersbråten

Forfatter Nina Torgersbråten

Flere innlegg av Nina Torgersbråten